วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

ระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนเลือด


ขณะที่ข้าพเจ้าทำการศึกษาวิธีเก็บใบหม่อนอยู่ในสวนหม่อนและในเวลานั้นแดดก็แรงมากเหงื่อของข้าพเจ้าออกมาเยอะมากข้าพเจ้าจึงพักและหยิบกระจกมาส่องดูที่หน้าสังเกตดูที่ใบหน้าแดงมากเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนมากๆ หลอดเลือดมันจะขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลดีขึ้นทำให้มองเห็นหน้าเป็นสีแดง
นางสาว สรารัตน์ สุดตานา

ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 31

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น