วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบไหลเวียนเลือด

กลุ่มขงดิฉันได้ทำโครงงานเรื่องไหมงามลำเลิศ แหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ดิฉันได้ไปเก็บใบหม่อนกับเพื่อนวันที่ดิฉันไปเก็บแดดร้อนมากดิฉันปวดศรีษะร้สึกเหมือนระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราไม่ค่อยดี














นางสาว ชะเอม สังวาลรัมย์
ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 27

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น